• Καλώς Ήλθατε
    Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Καλώς Ήλθατε

Το Κ.Α.Ε.Λ.Ε υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους. Προφίλ Κ.Α.ΕΛ.Ε

Διεύθυνση

Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3259231 – 233 – 235
FAX: 210 3259239
Email: info@kaele.gr

Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης ΕΡΜΕΙΟΝ+

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας έχει άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 1114976 ermeion.kaele.gr

Το  Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον Covid-19, ως μέλος του μητρώου παρόχων κατάρτισης που έχει συγκροτήσει η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, για αυτό το σκοπό.
 
 

Πιστοποιήσεις:

Αρ. Πιστοποίησης 1114976

ISO 9001:2008 1285/Δ/2012

1429:2008 79/ΔΕ/2012

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε:

Τελευταία Νέα:

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε δραστηριοποιείται στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής συμβουλευτικής φυσικών προσώπων, της συμβουλευτικής επιχειρήσεων κ.α

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε έχει υλοποιήσει, από την ίδρυσή του το 1995, πλήθος δράσεων και έχει συνδέσει έμπρακτα τη δραστηριότητά του με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με ειδική εστίαση στην εμπορική επιχείρηση.

Αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή του για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει λάβει από την EURO CERT, πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 79/ΔΕ/2012

Νέα – Προσκλήσεις