ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το  Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον Covid-19, ως μέλος του μητρώου παρόχων κατάρτισης που έχει συγκροτήσει η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, για αυτό το σκοπό.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 180.342 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν στους 6 επιστημονικούς κλάδους:

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Οικονομολόγοι/Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Δείτε αναλυτικά τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) εδώ

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να επιλέξει ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής του στο πρόγραμμα:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Το ΚΑΕΛΕ συνεργάζεται με τα εγκεκριμένα Ο.Σ.Τ.Κ.:
α) https://voucher.eclassroom.gr, για τα αντικείμενα κατάρτισης 1,2και 10
β) https://voucher.freestudies.gr, για τα αντικείμενα κατάρτισης 3 έως 9

Διάρκεια Τηλεκατάρτισης 

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι Εκατό (100) ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτιση από απόσταση μέσω διαδικτύου σε χρόνο και τόπο που επιθυμεί ο καταρτιζόμενος.

Το κάθε πρόγραμμα τηλεκατάρτισης θα ξεκινήσει το αργότερο την 25η /4/2020 και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η /5/2020

Πιστοποίηση

Μετά την λήξη της τηλεκατάρτισης οι καταρτιζόμενοι δύναται να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν, σε εξετάσεις  πιστοποίησης από διαπιστευμένους κατά ISO /IEC 17024 φορείς πιστοποίησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ 600 € που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:

1) Προκαταβολή 400,00 ευρώ μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης 
2) Υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης.

To επίδομα κατάρτισης που είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο, καταβάλλεται ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ή από την επιτυχία σε αυτές.

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής

Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

Α) Από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με συμπλήρωση και υποβολή Της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής» με τους κωδικούς taxisnet στο (https://elearning.yeka.gr) με επιλογή ενός από τα δέκα αντικείμενα τηλεκατάρτισης και από  9/04/20 έως 22/04/20. Ως αποτέλεσμα λαμβάνει μοναδικό κωδικό συμμετοχής ΚΑΥΑΣ (προσοχή να μη χαθεί). Προσοχή, δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59.

Έπειτα, για την Διαδικασία ενεργοποίησης της Επιταγής Κατάρτισης θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά από τον ωφελούμενο προτυποποιημένο e-mail  της πρόσκλησης, στο οποίο θα δηλώνει τον ΚΑΥΑΣ του στη Δράση. Κατεβάστε το προτυποποιημένο κείμενο email σε μορφή word πατώντας εδώ.

Β) Από τον πάροχο κατάρτισης με εξουσιοδότηση για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής από 9/04/20 έως 25/04/20 και ώρα 15:00.

Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται απευθείας από τον πάροχο και ο ενδιαφερόμενος, χωρίς κόπο και με ασφάλεια, εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ολοκληρώνει την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα «ταχύρυθμο» τόσο στις διαδικασίες ένταξης όσο και στις διαδικασίες εκταμίευσης.  

Δικαιολογητικά αίτησης (για τη διαδικασία Β):

1.Συμπληρωμένη Εξουσιοδότηση (αρχείο word)

2. Εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος

3. Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό ως 1ου Δικαιούχου του Λογαριασμού

4.  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

5. Συμπλήρωση της φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (πατήστε εδώ για να λάβετε το Πρότυπο Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε αρχείο word)

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν σε αρχεία μορφής .pdf, φωτογραφίας από κινητό τηλέφωνο στη διεύθυνση: voucher@kaele.gr

Ολόκληρη την Πρόσκληση 02/2020 (ΑΔΑ: ΩΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) για τη συμμετοχή στη δράση: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19  ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» καθώς και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ , η οποία βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα https://elearning.yeka.gr.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβάλετε θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της αρ. 2/2020 Πρόσκλησης (ΑΔΑ ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) και κατόπιν τούτου θα τύχουν κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης για την ασφαλή διατήρησης τους έως το 2024 για σκοπούς ελέγχου του Προγράμματος, σύμφωνα πάντοτε με την πρόσκληση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΕΛΕ

Email: voucher@kaele.gr

 • Αθήνα (Έδρα), Μητροπόλεως 42, τηλ.: 6987024273
 • Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ολυμπίου Διαμάντη 16 & Ναυμαχίας Λήμνου, τηλ.: 2310-555691, 6932648868
 • Παράρτημα Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Ν. Πλαστήρα 81,  τηλ.: 23330 28010
 • Παράρτημα Τρικάλων, Σωκράτους 18, τηλ.: 2431079455