Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την μίσθωση πολυλειτουργικών μηχανημάτων εκτύπωσης, σάρωσης, φωτοαντιγραφής και τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του ΚΑΕΛΕ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και με αντικείμενο την ανάθεση του έργου για τη μίσθωση πολυλειτουργικών μηχανημάτων-εκτύπωσης-σάρωσης-φωτοαντιγραφής-τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

Αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης σε μορφή .pdf

Leave a Reply

*