Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Αναζήτηση Επιστημονικών Συνεργατών – Συγγραφέων Για Την Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με  κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) π
Read More