Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

EGF/2017/003 GR/ATTICA RETAIL

Στόχος του Έργου EGF/2017/003GR/ATTICA RETAIL αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε 725 πρώην εργαζόμενους των εταιρειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. Π
Read More

EGF/2015/011 GR/SUPER MARKET LARISSA

Στόχο του Έργου EGF/2015/011GR/SUPER MARKET LARISSA, αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης: σε 557 πρώην εργαζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕΒΕ» καθώς και σε 543 νέους ανέργους εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι θα επιλεγούν, βάση καθορισμ
Read More