Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Μέλη Δ.Σ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΕΛΕ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Κορκίδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Καρανίκας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: Νικόλαος Κογιουμτζής

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Μπόνης
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Μουζακίτης
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Ρώρος

ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρήστος Μπλουγούρας
ΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: Νικόλαος Βουρλάκης

ΜΕΛΟΣ: Σταύρος Καφούνης
ΜΕΛΟΣ: Παντελής Φιλιππίδης
ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Μανεσιώτης