Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Συνεργατών Γραμματειακών Υποστηρίξεων Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ημ. Δημοσίευσης: 4/7/2017
 
 Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με  κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με  τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)».
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση Μητρώου Συνεργατών Γραμματειακών Υποστηρίξεων Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης της Ενέργεια Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση», δηλ. το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση».
Η απασχόληση των συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες εργασίες:
·         Επίβλεψη – τήρηση παρουσιών καταρτιζομένων, εκπαιδευτών.
·         Ειδοποίηση, ενημέρωση, επαφή και συνεργασία με εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους.
·         Επιμελή τήρηση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κατάρτισης.
·         Συγκέντρωση, παρακολούθηση και επιμελή τήρηση όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων που αποτελούν το φάκελο φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κ.λπ.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι συνολικής διάρκειας 300 ωρών το καθένα και θα υλοποιηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας& Σποράδων, Τρικάλων και Πιερίας.
Κάθε πρόγραμμα θα υλοποιείται από Δευτέρα έως Σάββατο, εντός των μηνών Σεπτέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018, και θα διαρκεί 50-55 ημερολογιακές ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και δήλωση συμμετοχής βλ. την παρακάτω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες γραμματειακών υποστηρίξεων