Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση πιστοποιημένων αιθουσών διδασκαλίας και πληροφορικής

Ημ. Δημοσίευσης: 4/7/2017
 
 Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με  κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με  τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)».
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση ενιαίου μητρώου παρόχων  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση», στις Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας & Σποράδων, Τρικάλων και Πιερίας.
Πιο συγκεκριμένα, για τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται η εκμίσθωση πιστοποιημένων αιθουσών διδασκαλίας και πληροφορικής προς τους συμμετέχοντες φορείς που υλοποιούν την Ενέργεια Β1, από παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι συνολικής διάρκειας 300 ωρών το καθένα και θα πραγματοποιηθούν με συμβατική μέθοδο σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας ή/και πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής. Κάθε πρόγραμμα θα υλοποιείται από Δευτέρα έως Σάββατο, εντός των μηνών Σεπτέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018, και θα διαρκεί 50-55 ημερολογιακές ημέρες.
Οι πάροχοι κατάρτισης που θα ενταχθούν στο μητρώο, θα επιλεγούν με συγκεκριμένα κριτήρια και θα προχωρήσουν στη σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας  με έναν από τους ακόλουθους  συμμετέχοντες φορείς του έργου: το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και δήλωση συμμετοχής βλ. την παρακάτω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση πιστοποιημένων αιθουσών διδασκαλίας και πληροφορικής