Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 5276/03.10.2017 2ης Ανοιχτής Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής του έργου με ΚΩΔ : «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» ολοκληρώθηκε στις 31/12/2017.