Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
  • Καλώς Ήλθατε
    Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Καλώς Ήλθατε

Το Κ.Α.Ε.Λ.Ε υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους. Προφίλ Κ.Α.ΕΛ.Ε

Διεύθυνση

Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3259231 – 233 – 235
FAX: 210 3259239
Email: info@kaele.gr

Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης ΕΡΜΕΙΟΝ+

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας έχει άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 1114976 ermeion.kaele.gr

ΝΕΟ ΕΡΓΟ: EGF/2017/003 GR/ATTICA RETAIL

Στόχος του Έργου EGF/2017/003GR/ATTICA RETAIL αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε 725 πρώην εργαζόμενους των εταιρειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://egf.eiead.gr/

Το Έργο υλοποιείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) http://www.eiead.gr/ με την συνεργασία έξι συμμετεχόντων φορέων: Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ.

Πιστοποιήσεις:

Αρ. Πιστοποίησης 1114976

ISO 9001:2008 1285/Δ/2012

1429:2008 79/ΔΕ/2012

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε:

Τελευταία Νέα:

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε δραστηριοποιείται στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής συμβουλευτικής φυσικών προσώπων, της συμβουλευτικής επιχειρήσεων κ.α

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε έχει υλοποιήσει, από την ίδρυσή του το 1995, πλήθος δράσεων και έχει συνδέσει έμπρακτα τη δραστηριότητά του με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με ειδική εστίαση στην εμπορική επιχείρηση.

Αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή του για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει λάβει από την EURO CERT, πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 79/ΔΕ/2012

Νέα – Προσκλήσεις